Home / Otoimmün Hastalıklar / 100’den fazla otoimmün hastalık var

100’den fazla otoimmün hastalık var

Otoimmün Hastalık Listesi

Bağışıklık sisteminin işlevlerinden biri, virüs veya bakteri gibi istilacı mikroorganizmalara antikor veya hassaslaştırılmış lenfosit (beyaz kan hücrelerinin türleri) üreterek vücudu korumaktır. Normal koşullar altında, bir bağışıklık tepkisi kendi vücudundaki hücrelere karşı tetiklenemez. Ancak bazı durumlarda, bağışıklık hücreleri bir hata yaparlar ve korumak istediği hücrelere saldırırlar. Bu, çeşitli otoimmün hastalıklara neden olabilir. Bunlar, kişinin bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı ilgili hastalıkların geniş bir kategorisini kapsar.

Addison hastalığı
agammaglobulinemi
Alopecia areata
Amiloidoz
Ankilozan spondilit
Anti-GBM / Anti-TBM nefrit
Antifosfolipid sendromu
Otoimmün anjioödem
Otoimmün disautonomia
Otoimmün ensefalomiyelit
Otoimmün hepatit
Otoimmün iç kulak hastalığı (AIED)
Otoimmün miyokardit
Otoimmün pankreatit
Otoimmün retinopati
Otoimmün ürtiker
Aksonal ve nöronal nöropati (AMAN)
Baló hastalığı
Behçet hastalığı
Benign mukozal pemfigoid
Büllöz pemfigoid
Castleman hastalığı (CD)
Çölyak hastalığı
Chagas hastalığı
Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (CIDP)
Kronik tekrarlayan multifokal osteomyelit (CRMO)
Churg-Strauss
Sikatrisiyel pemfigoid
Cogan sendromu
Soğuk aglutinin hastalığı
Doğuştan kalp bloğu
Coxsackie miyokarditi
CREST sendromu
Crohn hastalığı
Dermatitis herpetiformis
Dermatomiyozit
Devic hastalığı (nöromyelit optik)
Discoid lupus
Dressler sendromu
Endometriozis
Eozinofilik özofajit (EoE)
Eozinofilik fasiit
Eritema nodozum
Esansiyel karışık kriyoglobulinemi
Evans sendromu
Fibromiyalji
Fibroz alveolit
Dev hücreli arterit (temporal arterit)
Dev hücreli miyokardit
glomerülonefrit
Goodpasture sendromu
Polianjiyitisli granülomatoz
Graves hastalığı
Guillain-Barre sendromu
Hashimoto tiroiditi
Hemolitik anemi
Henoch-Schonlein purpura (HSP)
Herpes gestasyon veya pemfigoid gestasyon (PG)
Hypogammalglobulinemia
IgA nefropati
IgG4 ile ilişkili sklerozan hastalık
İmmun trombositopenik purpura (ITP)
İnklusion vücut miyozit (IBM)
İnterstisyel sistit (IC)
Juvenil artrit
Juvenil diyabet (Tip 1 diyabet)
Juvenil miyozit (JM)
Kawasaki hastalığı
Lambert-Eaton sendromu
Lökositotoklastik vaskülit
Liken planus
Liken sklerozusu
Ligneöz konjonktivit
Lineer IgA hastalığı (LAD)
Lupus
Lyme hastalığı kronik
Meniere hastalığı
Mikroskopik polianjitis (MPA)
Karışık bağ dokusu hastalığı (MCTD)
Mooren’in ülseri
Mucha-Habermann hastalığı
Çoklu skleroz
Miyasteni gravis
miyozit
narkolepsi
Nöromyelitis optika
Nötropeni
Oküler sikatrisiyel pemfigoid
Optik nevrit
Palindromik romatizma (PR)
PANDAS
Paraneoplastik serebellar dejenerasyon (PCD)
Paroksismal gece akut hemoglobinüri (PNH)
Parry Romberg sendromu
Pars planit (periferik üveit)
Parsonnage-Turner sendromu,
Pemfigus
Periferik nöropati
Perivenous encephalomyelitis
Pernicious anemi (PA)
Şemsiye sendromu
Poliarteritis nodosa
Tip I, II, III poliglandular sendromlar
Romatika romatizması
polimiyozit
Postmiyokard infarktüsü sendromu
Postperkardiyotomi sendromu
Primer biliyer siroz
Primer sklerozan kolanjit
Progesteron dermatiti
sedef hastalığı
Psoriatik artrit
Saf kırmızı hücre aplazisi (PRCA)
Pyoderma gangrenosum
Raynaud fenomeni
Reaktif Artrit
Refleks sempatik distrofi
Nükseden polikondrit
Huzursuz bacak sendromu (RLS)
Retroperitoneal fibroz
Romatizma ateşi
Romatoid artrit
sarkoidoz
Schmidt sendromu
sklerit
skleroderma
Sjögren sendromu
Sperm ve testiküler otoimmünite
Sert kişilik sendromu (SPS)
Subakut bakteriyel endokardit (SBE)
Susac sendromu
Sempatik oftalmiler (SO)
Takayasu arteriti
Temporal arterit / Dev hücreli arterit
Trombositopenik purpura (TTP)
Tolosa-Hunt sendromu (THS)
Transvers miyelit
Tip 1 diyabet
Ülseratif kolit (UC)
Farklılaşmamış bağ dokusu hastalığı (UCTD)
Üveit
Vaskülit
vitiligo
Wegener granülomatozu (veya Polianjiyit ile Granülomatoz (GPA))

About editor

Check Also

Kendinize Saldırmayı Durdurma: Otoimmün Hastalığı İyileştirmek için 9 Adım

İNFLAMASYON TIPTA “SICAK” BİR KONU OLMAKTADIR. Kalp hastalığından kansere, diyabetten obeziteye, otizmden demansa ve hatta …

Bir cevap yazın